Pracovná oblasť

Venujeme sa spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, ako aj spracovaniu personálnej a mzdovej agendy. Máme bohaté skúsenosti v oblasti daňových priznaní pre živnostníkov, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a občianske združenia.

Účtovná prax

Od nášho vzniku v roku 2012 spolupracujeme s klientami rôzneho druhu, od veľkých firiem po mikropodniky. Táto spolupráca zahŕňala úzky kontakt s klientmi, kompletné spracovanie dokladov, daní, spracovanie personalistiky a miezd a s tým spojenú elektronickú komunikáciu s inštitúciami.

Ponúkané služby

Podvojné účtovníctvo

Komplexné spracovanie agendy účtovníctva firmy pre najpresnejšiu kontrolu transakcií a prehľad.
 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznania
 • evidencia záväzkov a pohľadávok, saldokonto
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • ročná účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • spracovanie hlásení pre Intrastat

Jednoduché účtovníctvo

Komplexné spracovanie účtovníctva vhodné pre menšie podniky.
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia DPH – a spracovanie daňového priznanie
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • ročná účtovná závierka
 • priebežné hodnotenie výsledkov
 • daňová optimalizácia
 • daňové priznanie k dani z príjmov, výkazy
 • poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva

Dane

Odborná pomoc pri plánovaní, príprave a predkladaní daňových priznaní a zabezpečenie dodržania daňových povinností.
 • vypracovanie daňových priznaní
 • zastupovanie počas daňovej kontroly
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • optimalizácia daňovej a odvodovej povinnosti

Poradenstvo

Komplexné poradenstvo v oblasti daní, DPH, mzdovej a personálnej agendy.
 • komplexné poradenstvo v oblasti dane z príjmov právnických osôb
 • komplexné poradenstvo v oblasti dane z príjmov fyzických osôb
 • komplexné poradenstvo v oblasti DPH
 • daňové a odvodové poradenstvo pri zdaňovaní cenných papierov
 • poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej agendy

Mzdová agenda

Spracovanie a poradenstvo v oblasti problematiky mzdovej a personálnej agendy.
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní sociálneho a zdravotného poistenia
 • spracovanie mesačných miezd pre pracovníkov
 • spracovanie výkazov pre poisťovne, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • spracovanie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • poradenstvo v oblasti mzdovej a personálnej agendy